Suatettakkoon tiijoksi,

Meellehä suapu jokkii epämiäränen paperjlappunen, jossa kotjmaesten kieliin keskus (kotus.fi) olj sitä mieltä, että meijän pittää rutostee joka viikko vähintään yks, ellee jopa kakssii artikkelija savoks. Voette kuule uskoo, että olj meijä toemituksen tsadilaesten kirjottajjiin silimät ymmyrkäesinä ja suut mutrulla, että miten ****vetissä myö moenen toeve, vae peräti miärääs, tyyvytettään. Vua onneks ee oo hättee, sillä meellähä on ollu oekolukijana nattiivi (alkuperäinen toim.huom.) savolaene jo jonnii tovin. Tämä artikkelj on siis ensmäene lajiaa ja lissee puskoo tasasta tahtija, savolaesten antroiti-vanniin riemuks.

Myö siis tiällä toemituksessa nähhää, että suomalaesuuven tärkeetä peruspualuja on kalakukko, savo ja liinuksipohjaset käättöjärjestelmät, johon kuulemma tämä antroitikkii pohjaotuu, voetteko kuvitella.

Sammaan hengenvettoon olivat sittä pistäneet pienellä räntillä, että vuojen piästä (1.4.2013) pitäs ottoo myös turun murre huomioon ja kahen vuojen (1.4.2014) piästä suamen murrekin. Herreeki kysymys, että minkähä laesia koeria ne lie nuo? Syöpjkö ne niinku savolaesettii koerat ja suapjko niistä koolutettua salonkikeleposia turjakkeeta, ku ee oo moesista kokemusta. Suap heettee vinkkejä nuihi kommenttiin muojossa.

EDIT: Aprillia…