Kuten Facebookissa olemme jo kertoneet, siirsimme sivuston uuteen kotiin, sillä vanha palvelimemme ei enää venynyt tarvitsemaamme kapasiteettiin. Löysimme uuden kodin Planeetta Internetiltä, valintaan vaikuttivat hyvä asiakaspalvelu sekä palvelinkeskuksen sijainti Suomessa. Myös Planeetan tarjoama helposti ja nopeasti skaalautuva palvelu, joka mahdollistaa tulevaisuudessakin katkeamattoman palvelun jatkuvasti kasvavan kävijämäärämme kanssa, oli tärkeä kriteeri uutta palvelinta hankittaessa.